Ekmanska Släktföreningen

Styrelsen | Stadgar | Dagordning | Bokslut | Revisionsberättelse | Protokoll | Medlemskap

Peter Ekman

Peter Ekman

Claes Ekman

Claes Ekman

Jonas Ekman

Jonas Ekman

Fredric Ekman

Fredric Ekman

Hedvig Ekman

Hedvig Ekman

Släktföreningen bildades 1936 på initiativ av Axel Ekman (D:5). Man antog då stadgar, som i stort är oförändrade idag. Med sitt säte i Göteborg skall enligt stadgarna Styrelsen ha 5 medlemmar och 2 suppleanter. Idag är de ordinarie medlemmarna Peter, Claes, Hedvig, Fredrik samt Fredric  Ekman. Suppleanter har utökats med en person för att brädda släktgrenarnas närvaro. Suppleanterna är Caroline, Jonas samt Annika Ekman.

Stadgarna §1 föreskriver att "Föreningen är en släktsammanslutning, som har till ändamål att stärka släktbanden och möjliggöra släktens självhjälp." I detta är en huvudpunkt att vart tredje år anordna ett Släktmöte, vilket sker på någon svensk ort där det finns en anknytning till familjen. Viktigt är idag även hemsidan , som på ett tillgängligt sätt gör det möjligt att ge en överblick över familjen och dess historia. I förlängningen av detta finns även möjlighet till enkel kommunikation i form av Facebook. Vid Styrelsens regelbundna möten avhandlas dessa frågor, och diskuteras även hur släktbanden kan stärkas ytterligare.

Kontaktuppgifter till styrelsen

Ekman Peter,  Ordförande B:4:2:4
031-16 95 42
0705-69 55 25
ekman.p@telia.com

Ekman Claes,  Skattmästare, Webmaster C:3:4:3:3
042-922 66
0708-19 22 66
claesekman@gmail.com

Ekman Hedvig C:3:4:1:1:1
0734-27 48 49
hedvig.ekman@perstorp.com

Ekman Fredric B:4:2:4:1
0707-52 00 85
fredric.ekman@gmail.com

Ekman Jonas A:3:3:2:1
0700-83 74 03
jonas.ekman@hotmail.com

Suppleanter

Christian Ekman

Christian Ekman

Annika Ekman

Annika Ekman

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter till suppleanter

Ekman Christian C:3:4:2:3:3
0727-18 97 00
christian.ekman@ostana.net

Ekman Annika C:3:4:3:3:3
0709-26 00 58
annikalisa@hotmail.com

Revisorer

Nils Liljeberg

Nils Liljeberg

Gustaf Ekman

Gustaf Ekman

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter revisorer
Ekman Gustaf A:3:4:5
0702-09 37 30
ekman@arnasab.se

Liljeberg Nils (C:3:4:3:3:1)
0707-62 11 63
nilsliljeberg@live.se

Revisor Suppleant

Magdalena Ekman

 

 

 

 

Ekman Magdalena C:3:2:2:4
0707-36 00 69
magdalena.ekman@spray.se

Valberedning

Matts Ekman

Matts Ekman

 

 

 

 

 

Ekman Matts P. C:3:2:7:2
0705-90 47 89
matts.ekman@telia.com