Släktens ursprung

Vår släkt har liksom de flesta andra släkter haft ett traditionellt -son namn. Vi härstammar från Joen Larsson och Anna Bratt af Höglunda i 1600-talets Värmland. Joen Larsson (1599-1674) var kronofogde i länet och enligt samtida källor ”öfver alla fougdar berömdh för ricktighet”.

Joen och Anna gifte sig omkring1628 och fick tillsammans nio barn, 5 döttrar och 4 söner. Sönerna tog sig namnet Ekman 1666, sannolikt efter familjens fiskeläge Ekudden på Arnön i Vänern. Genom att en av sönerna, Daniel Joensson Ekman (1632-1695), flyttade till Vänersborg, där han bedrev handel, kom släkten att hamna längre söderut.

1662 gifte sig Daniel med Elisabeth Marcus. Med deras söner Peter och Anders delades släkten i två grenar. Det är den äldste brodern Peters barn vår släktförening omfattar. Liksom sin far bedrev Peter (I) handel i Vänersborg.

1695 gifte sig Peter (I) med Regina Lind. De fick sonen Peter (II) Ekman (1704-1783), även han handlande, men nu har släkten flyttat till Göteborg.
Peter (II) gifte sig 1736 med Johanna von Minden. 
Det är först med deras son Peter Ekman, konungsligt benämnd III, och hans maka Hedvig Boëthius, som släktföreningen börjar sin genealogiska räkning.

Hedvig och Peter fick två söner, Johan Jacob och Gustaf Henrik. Deras barn i sin tur kom att starta de fyra släktgrenar, som benämns A,B,C,D.
Genom att barnen flyttade till olika delar av landet kom också släktens grenar att spridas geografiskt.

A-grenen utgår från Johan Jacobs äldste son Johan Oscar Ekman, Carnegie i Göteborg.
B-grenen startar med Jacob Emil, sjöofficer. Han går iland för att hjälpa sin bror att leda Carnegie.
C-grenen härstammar ifrån Gustaf Ekman på Lesjöfors bruk.
D-grenen, slutligen, med sonen Carl Edward, som tar över Finspångs bruk.

Det har antagits att Joen Larssons fader var Lars Jonsson, fogde på Värmlandsberg, eventuellt tillhörande Glumserudssläkten
och gift med True Jansson. Ovanstående går ej att styrka, trots många släktforskares påstående. Mer om detta går att läsa i
Släkten Ekman, Handelshuset Ekman & Co:s föregångare samt i Sven Tågmarks föredrag om Glumserudsläkten.

Ur-ekmännen och deras syskon

t. o. m. A, B, C, D - grenarna

Joen Larsson (1599-1674) gift med Anna Bratt af Höglunda (1600-1647)
9 barn
1. Ingrid Joensson Ekman f ca 1626 - d 1687 g m Brukspatron Anders Andersson
Bånge (Brattforsbruk) 1610 - 1677. Gravsten över Anders Bratt & Ingrid finns i golvet i Brattfors kyrka. OBS! Anders Andersson Bånge Bratt ärvde Joen Larssons del i Brattforsbruk
och la till Bratt i sitt efternamn och ska alltså ej förväxlas med den adliga grenen Bratt.
2. Lars Joensson Ekman (1630-1680) Handelsman, Befallningsman g m Anna Eriksson
Luth
3. Daniel Joensson Ekman (1632-1695) Handelsman, g m Elisabeth Marcus
4. Marcus Johan Joensson Ekman f?
5. Per Joensson Ekman f ?, reser till Tyskland och dör troligtvis där i krig.
6. Sigrid Joensdotter Ekman f ?, g m Joens svärfar befallningsmannen Jost Larsson i Faxstad
7. Carin Joensson Ekman f ? g m Handelsmannen Samuel Ersson, 2:o Rådman Eric Lindh
8. Maria Joensson Ekman f ?
9. Kvinna Joensson f ? g m Borgmästaren i Filipstad Johan Danielsson (dog tidigt)

1647 dör Anna Bratt i östra Fågelviks socken, hon är begravd i Väse kyrka i Fågelvik.
Joen Larsson gifter om sig 1648 med 
Elisabeth Bengtsdotter.
Elisabeth Bengtsdotter gick genom Vänerns is 1672 och drunknar
med sin dotterdotter Ebba Luth. Joen & Elisabeths barn tar sig efternamnet Carlgren.
3 barn:
1. Bengt Joensson Carlgren f ca 1648 g m Eriks dotter i Sillerud (barnlös)
2. Anna Joensdotter Carlgren f ? g m Borgmästaren i Örebro Johan Luth i hans andra gifte
3. Elisabeth Joensdotter Carlgren f ca 1663 g ca 1680 m Major Johan Jonsson (adlad) Sparrin

Daniel Joensson Ekman (1632-1695) g m Elisabeth Marcus
4 barn:
1. Peter (I) Ekman (1663-1716) g m Regina Lind
2. Anders Danielsson Ekman (Åmålgrenen) (1666-1705) g m Elsa Andersdotter Bark, därefter g m Ingiel (Engel) Bretman
3. Christopher Danielsson Ekman f? d 1725 g m Christina Hansdotter
4. Annika Danielsdotter Ekman f ? g m Bengt Haller, i andra giftet med Handlanden Jakob Fredrik Neuman

Peter (I) Ekman (1663-1716) Handelsman g m Regina Lindh
7 barn:
1. Daniel Ekman f 1696, Fänrik i Hallands regemente. Han tog avsked 1721 och begav sig till Livland, där han dog.
2. Anna Maria Ekman f 1697 g m Regementfältskären Adam Faselius 1715
3. Eric Ekman (1699-1752) g m Maria Beata Uggla, Löjtnant, dog omkring 1752. Deras ene son Johan Georg f 1731.
Ansågs vara släktens affärsbegåvning, Han etablerade sig som köpman i Göteborg, där han grundade firman J. G. Ekman & Son.
4. Carl Ekman (1701-1755)  Fänrik, Handlanden  g m ?
5. Andrias Ekman f 1702, dog ung
6 Peter (II) Ekman (1704-1783) g m Johanna von Minden
7. Elisabeth Ekman f 1708 g m Adam Bahrman, Fogde i Dalslands södra fögderi

Peter (II) Ekman (1704-1783) g m Johanna von Minden
9 barn:
1. Anna (1737-1740)
2. Elisabeth f 1738 g m Tolagskamrer i Göteborg Jacob Gabriel Brusewitz
3. Peter (III) Ekman (1740-1807) g m Hedvig Boëthius
4. Anna Maria f 1741
5. Catharina Christina (Cajsa) g m Fattighuspredikant Erik Wallerius
6. Juliana f 1745 g m Handlanden Asmund Swahn
7. Ulrica Ekman f 1746 g m Köpman Anders Rydell
8. Dorothea Ekman f 1749, ogift
9. Magdalena Ekman f 1751, ogift

Peter (III) Ekman (1740-1807) g m Hedvig Boëthius
4 barn:
1. Johan Jacob Ekman (1771-1814) g m Sara Elisabeth Minten
2. Gustaf Henrik Ekman (1774 -1847) g m Gustafa Törngren 
3. Anna Margaretha Ekman (1779 -1821) g m Nils Fredrik Wahlberg
4. Hedvig Elisabeth Ekman (1780 -1862) g m Baltzar Bogislaus von Platen

Johan Jacob Ekman (1771-1814) g m Sara Elisabeth Minden
2 barn: Dessa bildar A och B - grenarna i släkten.
1. A. Johan Oscar Ekman (1812 -1907) g m Louise von Dyben, i andra giftet med Maria AA Lavonus
2. B. Jacob Emil Ekman (1815 -1900) g m Sophia U J Kurck

Gustaf Henrik Ekman (1774 -1847) g m Gustafa Törngren
6 barn: Gustaf & Carl Edvard bildar C och D - grenarna i släkten.
1. C. Gustaf Ekman (1804 -1876) g m Carolina Lovisa Wahlberg
2. Peter Wilhelm Ekman (1806 -1863) ogift
3. Hedvig Maria Ekman (1808 -1842) g m Carl Henrik Ewert, inga barn
4. Hilda Elisabeth Ekman (1812 -1814)
5. Johan Jacob Ekman (1815 -1908) g m Martina Fredrika von Heideman, inga barn
6. D. Carl Edward Ekman (1826 -1903) g m A. Augusta J. von Schéele

Viktiga årtal och platser

Joen Larsson levde under Sveriges gråa stormaktstid under regenterna:
Karl IX 1550 -1611
Gustav II Adolf 1594 -1632
Kristina 1626 -1689
Karl X Gustav 1622 -1660
Karl XI 1655 -1697

Drottning Kristina

Joen Larsson var hos drottning Kristina uppskattad för sin ärlighet och omfattande tjänster till kronan. Joen Larsson fick kungabrev på att han ej berördes, när kronan krävde reduktion. Sedan Joen Larsson avlidit erhöll hans son Daniel konung Karl XI:s konfirmation på donationerna den 28 februari 1676 och att dessa ej berördes av reduktionen. ” Han var berömd för riktighet över alla fogdar ”.
"Joen Larsson han var en rik fogde. Han byggde hyttor och hamrar och hade ändå förläning hos kronan.
Hans barn kallade sig Ekman och hafva blifvit en vidlyftig släkt", skrev Erik Fernow, som levde 1735-1791.

 

1620 Joen Larsson blir anställd i kronans tjänst.

1621 Anna Bratt var först gift med Anders Gjordsson Wädurhorns, som dog ung i belägringen av Riga 1621. De hade en son, Gjord, som föddes efter faderns död. Vid boskiftet efter unge Gjords farmor, Karin Larsdotter, som var av ofrälse börd och som dog 1636, uppträdde Joen Larsson som ombud för styvsonen Gjord.

1628 Joen Larsson tillträder som uppbördsman av boskaps- och kvarntullspengarna i del av Västersysslet i Värmland.

1629 Joen Larsson brukade hemmanet i Kyrkbyn i Arvika socken (relativt stor gård). "Kyrkbyn försvarades av Per Bratt af Höglunda under frihetsmilen till Viks säteri. Det ligger därför nära till hands att antaga, att Joen Larssons besittningstagande av detta hemman, liksom hans nya jordförvärv kort därefter, var en frukt av det ekonomiska välstånd, som han uppnått genom sitt första äktenskap". De gifte sig 1628.

1630 förvärvar Joen från kronan, enligt landskontoret i Örebro, hemmanen Rud & Ragnelrud.

1630 eller tidigare gifter sig Joen med Anna Bratt af Höglunda (Annika Bratt till Berg) tillhörande en av Värmlands relativt få frälsesläkter. Fadern Per Bratt af Höglunda med adelstavla nr. 49 på Riddarhuset var Arvika sockens största jorddrott, innehavare av Säteriet Vik i Arvika socken samt Berg, Rud, Norserud, Öckna och nästan allt frälse i Jösse härad.

1631 hävdade Joen Larsson sin äganderätt till halva Spetlanda i By socken.

1633 blir Joen Larsson Göteborgsarrendatorernas och Louis De Geers häradsskrivare i Östersysslet.

1635 Joen Larsson köper Ökna gård i Fågelvik i Väse härad med tillhörande Killingön och en holme kallad Kärrholmen av Per Bratt. Samma år förvärvas Höje och Högberga i Råda socken på ömse sida av Klarälven, 1 mil norr om Munkfors.

I slutet av 1630 talet köper Joen Larsson en gård i Karlstad, där han tidvis bosätter sig.
På biblioteket i Karlstad hänger en karta från 1696. Där framgår det att ekmännen har 3 gårdar, som ligger intill varandra, en till hörande Joen Larsson och mitt emot denna på andra sidan gatan hade han också en obebyggd tomt. Öster om denna hade sonen Jon Ekman sin gård. Gårdarna är belägna söder om Östra älvgrenen. Den östligaste av dessa var Joen Larssons gård, 250 meter från kyrkan vid västra bron. 1584 får Karlstad stadsprivilegium.

1639 bygger han en stångjärnshammare vid vattenfallet mellan Skogsberg och Glumserud, en mil nordväst om Öckna, men vattentillgången var dålig.
Han överlät hammaren till sin bokhållare Halvar Olufsson. Hammaren brann ned 1668.

1639 Den 7 oktober dör svärfadern adelsmannen Pehr Jönsson Bratt af Höglunda.

Bratt af Höglunda nr. 49

Pehr Jönsson Bratt af Höglunda, född omkring 1570, introducerades tillsammans med sin bror på Riddarhuset som adliga ätten Bratt af Höglunda nr 49. Ätten utslocknade 1984 med civilingenjörerna Torbjörn Bratt, f 1890 samt Per, f 1895. Bägge dog barnlösa
 i Norge.
Pehr Bratt deltog i Uppsala möte 1593 och finns med bland undertecknarna av mötets beslut.
Som godsägare var Bratt en mycket förmögen man och skötseln av dessa gårder blev hans livsuppgift.

 

 

Roos af Hjelmsäter nr. 51

 

Genom giftermålet med Ingrid Persdotter Roos af Hjelmsäter av adlig börd i sitt  "1:o" gifte kom Per Jönsson Bratt genom testamente 1602 från Ingrids moster Ingrid Bryntesdotter Roos af Hjelmsäter, ogift i besittning av Berg i Älgå sn, som är Ingrid Bryntesdotter sätesgård. Dessutom  ingick arv efter Ingrids ogifta bror Gustaf, död 1587, ytterligare 8 gårdar varav Vik i Arvika socken.
Pehr Bratt hade före äktenskapet gårdarna Rud, Norserud och Öckna i Ny socken, vilket utgjorde snart sagt alla frälse gods i Jösse härad. Han bosatte sig mot slutet av sitt liv på Vik, där han dog. Bratt begravdes i Mikaelikyrkan, Arvika där ett epitafium av trä, "minnestavla", över honom uppsattes men som idag är borta.Vid Pehrs död ärvde Gustaf Persson Bratt af Höglunda i första giftet, Viks gård och Anna Bratt Bergs säteri.

Man vet att Anna Bratt ärvde Berg samt andra gårdar efter sin faders bortgång, kanske även pengar. Det är möjligt att det gjorde att Joen Larsson är en synnerligen välsituerad man och som gör åtskilliga jordbesittningar på 1640 talet.
Pehr Jönsson Bratts son Gustaf Persson Bratt af Höglunda i första giftet ärvde Viks säteri. Dottern Ingrid Persdotter Bratt af Höglunda ärvde Bergs säteri.

1640 byggdes Hökebrohammaren, som brann ned 1654 men som byggdes upp på nytt 1656.

1642 arrenderar Joen Larsson hemmanet Spånga beläget 500 meter väster om Fågelviks kyrka på 6 år.

1644 upprättar Joen Larsson Glumserudshammaren, boplats Barsjötorp.

1645 Joen Larsson blir Rådman i Karlstad, men lämnar uppdraget 5 år senare, då han blir utnämnd till kronans befallningsman i Västersysslet i Värmland.

1647 dör Anna Bratt.

1648 förvandlas arrendet till livstids donation av kronan. Även Ulfsbyn i Sunne socken doneras på livstid.

1655 införskaffar Joen Larsson och hans andra hustru Birgitta Bengtsdotter Hoflanda i Väse härad på Arnön och Faxstad. Samtidigt tar äldste sonen över Ökna, när Joen Larsson flyttar 1656.

Ekudden

I köpet av Hoflanda ingår också  Ekuddens utmärkta fiskevatten i de långgrunda vikarna på Arnön. Man tror, som tidigare sagts, att efternamnet Ekman kan komma därifrån. Ekudden är en vacker och fridfull plats, utan nämnvärt synliga rester av byggnader.

1659 upprättar Joen Larsson ett testamente, där han skänker sin del av fastigheten Hoflanda till sin hustru Elisabeth Bengtsdotter. Fastigheten har de köpt tillsammans. Mot testamentet protesterar Joens son Lars Joensson och svågern Anders Andersson Bånge Bratt, gift med Ingrid. De agerar å sina och syskonens vägnar. Backsjötorp ägdes av Joen och Anna Bratt. Joen skänker senare gården till Elisabeth Bengtsdotter.

1663 dör Elisabeth Bengtsdotters styvfader Jost Larsson tillika Joen Larssons svärfader samt måg. Jost Larsson hade gift om sig med Joen Larsson dotter Sigrid Joensdotter efter hans 1:o hustrus död.
Faxstad ärvdes av Elisabeth Bengtsdotter, "Joens 2:o gifte" vid fadern Jost Larssons bortgång.

1669 härjades Ökna av brand och sammanlagt 40 byggnader går upp i rök.

1672 Joen Larssons hustru Elisabeth Bengtsdotter går genom Vänerns is och drunknar med sin dotter Anna Joensdotters styvdotter Ebba Luth. Barnet var dotter till Anna Joensdotters man, borgmästaren i Örebro Johan Luth, i hans 1:o gifte.

1673 Efter 53 tjänsteår i kronans tjänst lämnar Joen Larsson in sin avskedsansökan den 4 juli 1673.

1674 Joen Larsson dör på Hoflanda. Han är troligen begravd i Väse kyrka. Man tror att hans två hustrur är begravda där också.

1678 löser sonen Lars Joensson ut sina två syskon från Ökna.

 

Gårdar/Bruk

Joen Larsson hade en omfattande lånerörelse, vilket visade att han hade betydande resurser. Han övertog ett stort antal skattehemman för de lån som inte betalades tillbaks. Dessa såldes oftast vidare.

Hans kända gårdar och bruk.
1630 ca, kyrkbyn i Arvika, var Joen Larssons första kända boplats ägdes av  Vikssäteri, Pehr & Ingeborg Bratt.
Anskaffningsår för följande gårdar och bruk.
1630 Rud & Ragnelrud
1635 Ökna
1635 Höje
1635 Högberg
1639 3 Gårdar i Karlstad
Backsjötorp
1641 Hökebrohammare
1645 Glumserudshammare
1648 Spånga, gåva från drottning Kristina
1651 ca, Brattfors bruk, han övergav sin fordran till mågen Anders Andersson Bratt
1656 Hoflanda

Landsarkivet i Göteborg

Ekmanska arkivet är gammalt och historiskt värdefullt med sina 4000 hyllmeter. Forskningsarbete pågår regelbundet med olika forskningssyften, bl a Göteborgshistoria och den svenska industrialiseringen, där släkten har haft stort inflytande. Ovanstående info från tidigare arkivchef Per Clemensson.

4000 hyllmeter böcker m.m

 

Kassabok från 1764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källmaterial
SLÄKTEN EKMAN
Handelshuset Ekman & Co:s
föregångare
Av Arne Munthe

JOEN LARSSON
1599 -1674
Av Wilhelm Ekman
C:3:4

Släktens ursprung senast uppdaterad 16 mars 2018