Ekmanska släktföreningen på Facebook

Facebook är tänkt att fungera som släktens mötesplats. Ett forum där vi kan meddela oss med varandra. Komma närmare varandra, lära oss hur vi är släkt med varandra. Träffas och ha kul.
Vi ser det som en språngbräda där medlemmarna i gruppen får upp intresset för sin egen släkt och med hjälp av hemsidan lära sig förstå hur allt hänger samman.  Vi vill helt enkelt få släkten att veta mer om varandra och förhoppningsvis få alla att bli mer insatta i släktens historia och även veta mer om sina egna rötter.

När vi först testade Facebook för något år sedan blev gensvaret mycket större än vi förväntade oss, efter någon
vecka på Facebook hade 113 släktingar valt att bli vän med Ekmanska Släktföreningen!

 

www.facebook.com/ekmanska

 

2. Släkten Ekman

Joen Larsson, 1599 - 1674, gift med Anna Bratt: Joen Larsson var en rik fogde. Han byggde hyttor och hamrar och hade ändå förläning av Kronan. Hans barn tog sig namnet Ekman.