Korsnäs och Wilhelm Ekman C:3:4

Genom släktens intressen i järn och träindustrin blev Wilhelm Ekman tidigt förtrogen med dalsländsk och värmländsk bruksmiljö. Under inflytande av de intressen, som dominerade i föräldrahemmet, beslöt sig Wilhelm för att bli skogsman

Wilhelm Ekman växte upp i Gustafsfors och utexaminerades från Skogsinstitutet 1898. Innehade ett flertal skogliga uppdrag fram till 1908, då han blev skogschef för Korsnäs sågverksaktiebolag; och var verkställande direktör för Korsnäs 1924-1942.

De inträngande studier Wilhelm Ekman ägnade skogsbrukets ekonomiska problem gjorde att han knöts som skogschef till Korsnäs sågverksbolag AB 1908.

Och med sina oändliga uppdrag för svensk skogsindustri, och uppdrag från regeringen att modernisera skogarna la han grunden för Korsnäs modernisering och tillväxt som gav bolaget dess starka ställning i Sverige som skogsbolag.

Han föryngrade dalaskogarna och de orensade, övermogna, lavahängda och döende Korsnässkogarna till en rationell råvarutillgång och byggde ut skogarna från 200000 till 300000 hektar skog. Han fördjupade och rensade älvarna för bättre flottning. Han insåg vikten av att säkerställa företagets behov av energi och övertog en stor aktiepost i krångedebolaget från Avesta jernverks AB.
”Med andra ord han la grunden för Stenbäcks ekonomiskt stora framgångar”.

Wilhelm var starkt engaskerad i den Ekmanska släktforskningen han deltog bl a i förverkligandet av boken SLÄKTEN EKMAN som skrevs av Arne Munthe och gavs ut av Handelshuset EKMAN & Co 1958.

STOD ATT LÄSA I

Nya Dagligt Allahanda den 22 februari 1931
Veckans porträtt
SÖNDAGSBILAGA

Wilhelm Ekman representerar den tionde generationen i en gammal industri- och köpmannaadel. - Anor till fogdar och järnmän i 1600-talets Värmland.

Smårolig, anspråkslös, kunnig och godhjärtad, en som vågar miljonen men vänder på tjugofemöringen, modern tekniker och konservativ människa, kemist och humanist, kvicktänkt och, ärlig, hederlig, snarilsken och rävslug, en man med sinne för detaljer och blick för de vida vyerna, med huvudet fullt och byxbaken tom, torr och mager som sju av nöten vid Nilens stränder - det är Wilhelm Ekman, chef för Korsnäs sågverks-aktiebolag, en aning originell och oändligt sympatisk, en liten man med något av försynt finsnickare i utseende och med anor över den Ekmanska industri- och köpmannadynastien till fogdar i Värmland.

Hans måtto
Kom då alltid ihåg

”Allt hvad i viljen människorna skola göra Eder, det gören i och dem”. Detta är grunden för den människokärlek, som ovillkorligen skall följas av en rättrådig förvaltare.

Källa: Wikipedia (P. Wilhelm Ekman), samt Wilhelm Ekmans anteckningar.