Storfors bruk & Gustaf Ekman (C:3:2)

Något exakt årtal för grundläggandet av Storfors bruk finns inte. Det är känt att hertig I Carl 1587-1588 förvärvade frälsegården Fors jämte andra egendomar i Värmland och därefter anlade en hammarsmedja vid Fors (eller Storfors). År 1589 var hammarsmidet i gång i ganska liten skala. Tackjärnet forslades via Östersjön och Mögsjön från Nykroppa till Storfors. Smidet bestod av manufaktursmide av verktyg för gruvor, hyttor och gårdar. Vid början av 1600-talet fanns vid Storfors två hammarsmedjor med fyra härdar, en klensmedja samt en dragsmedja med två härdar. Fors bruk (Storfors) jämte Lillfors och Hättälvs hammare (anlagda 1606 resp 1600) samt Nykroppa masugn kallas under 1600-talet fram till omkr 1720 Kroppa kronobruk. Fors bruk knöts samman med Kroppa kronobruk redan vid anläggandet.

Gustaf Ekman har gett ut ”Ur Storforsverkens historia 1921”
och Gustaf Ekman (C) svenska järnhateringens nydanare

Gustaf Ekman f 21 december 1872, d 7 november 1959 i Stockholm, han var en svensk industri och bankman. Och bror till Wilhelm Ekman(C:3:4) 1875 – 1946 Korsnäs.

Efter ingenjörsutbildning tjänstgjorde Ekman vid ett flertal mellansvenska järnbruk och var 1907 – 1911 direktör för Lesjöfors AB. Gustaf Ekman var mellan 1911 – 1919 chef för Storfors bruk.

När bolaget upplöstes 1918 och ingick i Uddeholm AB kvarstod Ekman några år för att sköta bruket åt Uddeholm, och gjorde närmast efter första världskriget stora ansträngningar för att rekonstruera Kvävebolaget.

Från 1922 – 1935 var han direktör för AB Göteborgs Bank. Han tillhörde styrelsen för ett stort antal svenska bolag, bl a Uddeholm AB. Han var även styrelsens ordförande för Finspångs metallverk AB, ordförande för Morgårdshammars mekaniska verkstads AB, samt Håfreatröms AB

Källa: Wikipedia, Storforsverkens historia, Morgårdshammar 1856 - 1956