Oscar Ekmans Bjärka-Säby,

Konsul Oscar Ekman (Göteborg) ägare till Carnegie bolagen efter David Carnegie. Inköpte 1875 en stor egendom i Östergötland som hette SÄBY och som han lät kalla BJÄRKA-SÄBY och där han hade en intendent som skötte jordbruket på ett mästerligt sätt.

Bjärka-Säby gick i arv till Oscar Ekmans son, som också hette Oscar, och som var religiöst intresserad och bl a satsade en hel del pengar i Sigtunastiftelsen. Denne Oscar hade i sin tur flera barn – pojkar – som bl a har bott i Östergötland och som fortsatte att driva Bjärka-Säby. Idag drivs gård  av  barnbarns barnet Oscar Ekman.

1980 överlät familjen Ekman det stora och kostsamma nya slottet till Sionförsamlingen i Linköping (svenska pingströrelsen) för 1 kr.

”Bjärka-Säby nya slott ska förbli ett religiöst och kulturellt centrum med ekumenisk profil” står det i gåvobrevet.

Ekmanska släktföreningens stora porträttsamling hänger på nya slottets galleriväggar, och är öppet för besök.

Oscar Ekman bodde även på sitt älskade Stora Torp (Göteborg) som han köpte in samma år som Säby.

Oscar Ekman grundaren av Skandinaviska Kreditaktiebolaget (Skandinaviska Banken) Södra Hamngatan 11, Göteborg, han hade även sin bostad i bankhuset.

Oscar Ekman, riksdagsman ägde även Palmeska huset på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm (Handelsbankens huvudkontor)
Där han bodde vid sina många Stockholmsbesök