Östanå bruk och skogar

Östanås tidiga historia vet man lite om, däremot finns det ruinrester till 17 st vattenhjul. Man vet att det i slutet av 1700-talet fanns en pappersmölla vid Östanå och att den drevs av ett vattenhjul. 1855 köper herr Litorin pappersmöllan från O. Olcén. En snabb modernisering skedde och Litorins tryckeri i Kristianstad fick tillgång till en större volym papper som de så väl behövde. 1872 på äldre dagar sålde Litorin pappersbruket till en dansk Moritz Hageman.

Den 1 mars 1904 anställdes ingenjören Olof Nauclér till pappersmästare och samtidigt anställdes även Waldemar Gerdts.

Efter konsul Bertil Sederholms död 1919 valdes disponent Wilhelm Ekman (på Korsnäs i Gävle) till medlem i styrelsen. Wilhelm Ekman som något år tidigare blivit huvuddelägare i bolaget var gift med Waldemar Gerdts syster Martha Ekman.

Senare byggs ett helt nytt bruk, men blir efter tid omodernt och säljs av Wilhelm Ekman 1942 till Ruben Rausing. Bruket lades senare ned och inhyser idag hotell och utställningslokaler som är väl värda ett besök.

Johan Ekman son till direktören för Korsnäs AB, Wilhelm Ekman, kom till Östanå efter examen på Handelshögskolan 1933 i Stockholm och blev bolagets VD från 1936 till sin död 1965. Han efterträdde Waldemar Gerdts. Under denna tid omlades brukets struktur från papperstillverkning till kraftproduktion och ren skogsförvaltning.

Östanå ligger vid brusande Helgeån. Så till vida ett märkligt vatten att den bildar så många forsar och vattenfall på sin väg till havet vilket gör den till ett lämpligt ställe för kraftstationer. Här fanns bl a Denningarums kraftstation och Östanå kraftstation.

Kraftstationerna avyttrades efterhand och skogarna såldes till Johan Ekmans son Peter Ekman 1970. Verksamheten har vidareutvecklats till ett modernt skogsbruk och skogsarialen har utökats till 1500 hektar. Fastigheten ägs från 2018 av Peter Ekmans söner.