Böcker: Släkten Ekmans föregångare

 

Böcker
Ett stort antal böcker som berör familjen Ekman genom år anges här nedan.

Böcker som finns hos Claes Ekman C:3:4:3:3

Joen Larsson Ekman 1599-1674, av Wilhelm Ekman

D. Carnegie & Co,   1803-1953, av Artur Attman

Östanå Bruks Historia, av Johan Ekman (C:3:4:2)

Östanå Boken, av Börje Runfors

Gustaf Ekman (C), Järnhanteringen sammanställning till
Ekmanska Släktföreningen I Göteborg 1942

Till Konungen
Berättelse samt kostnads och Ersättnings förslag rörande
Den föreslagna Göta kanalen,
Av B. v. Platen 1809 (gift m Hedvig Elisabeth f Ekman)

Göta kanals Historia, av Gustaf Nerman, 1895

Ätten von Platen, av Philip FR:Son von Platen och Gösta L:Son von Platen

Släkten Ekman, Handelshuset Ekman & Co:s föregångare, av Arne Munthe

Vin Kvinnor Kapital, 1600 tals handel med kapital, av Christina Dalhede

Ekman ett handelshus 1802-1996, av Jan Kuuse

Den Osynliga Länken, Handelshusen I Göteborg, av Jan Kuuse

A Gothenburg House of Merchants, 1802-1952, av J.M. Fahlström

Omvälvningarnas tid, handelshuset Ekman i Göteborg, av Magnus Andersson

Godsägare Oscar Ekman (A:3), på Bjärka-Säby 1873-1949, av Torbjörn Fogelberg

Kyrka får Slott, Släkten Ekman och Nya Slottet, Bjärka-Säby, av Peter Halldorf

Årnäs bruk, 1802-1960, av Torbjörn Fogelberg

Två Brukspatroner Ekman (C & C3), och cellulosatekniken 1945

Kilanda, Ekman, von Schéele, Klingspor, av Bo Björklund

(Peter III Ekman, Peter Wilhelm Ekman C, Carl Edward Ekman D)

Martha & Wilhelm Ekman ( C:3:4), av Christina Unger f Ekman C:3:4:1:2

Biografiska Anteckningar och minnen, av Gustaf Retzius

Morgårdshammar 1856-1956

Ur Morgårdshammars Krönika, av Fil. Dr Karl-Erik Forsslund

Storforsverkens historia, Gustaf Ekman C:3:2
Johan August Wahlberg, naturforskare, samlare, elefantjägare.
Son till Anna Margaretha f Ekman
och barnbarn till Gustaf Henrik Ekman, (grundare av Ekman & Co),
utgiven av Peter Johansson

Johan August Wahlberg, Sydafrika, Namibia, Botswana 1838-1856.
av Dr Hans Christoph Hummel, engelsk bok.


Böcker som finns hos Peter Ekman B:4:2:4

Emil Ekmans  (B) dagboksanteckningar

Oacar Ekman (A), av Oscar Manström

Oscar Ekman (A), 1812 – 1907, En Minnesbok

D. Carnegie & Co, av Artur Attman

The Carnegie Familie in Gothenburg

Sockerbruket vid Klippan, 1808 – 1958, av Arthur Attman / Håkan Ekman

Gustaf Ekman (B:1), En Minnesteckning av E. Hubendick

Neptun och Mammon, Otto Petterssons brev till Gustaf Ekman (B:1) 1884 – 1929

Peter I  Ekman blir Rådman, Kulturbild från Vänersborg 1709

Svenskt Biografiskt lexikon, Särtryck 1949

Ekman & Co 1802 – 2002, av Ruth Andersson

Med Hammare och Fackla
I den finns ett antal fristående artiklar. Christina Dahlhed har skrivit ett kapitel på 43 sidor som heter ”Vågböckernas hemligheter - nya aspekter på förindustriell järnexport i Göteborg 1709 - 1733. Den ansvarige vågmästaren fyllde en mycket viktig funktion.

På järnvågen i Göteborg (låg vid Brunnsparken) kontrollerades allt järn, som exporterades från Värmland, Bergslagen och Dalsland  via Vänersborg och Göta Älv. Daniel Joensson Ekman var en av Vänersborgs största järnfaktorer. Efter hans död tog hans änka  Elisabeth (Marcus) över och utvidgade verksamheten. Denna togs sedan över av Daniels söner Anders och Peter (I). Familjen kom även att spela en viktig roll inom handel med järn i Göteborg.


Böcker som finns hos Matts Ekman C:3:2:7:2

Kilanda:  – Ekman – von Schéele – Klingspor av Bo Björklund (inb)

Att vara utan att synas – om riksinternaten Lundsberg, Sigtuna och Gränna av
Agnes Hellström

De dalsländska järnbruken, bl a om Gustafsfors av Anders Edestam (inb)

Fiskeby Fabriks AB,  bl a om Carl Ekman och Finspong (Fiskeby ingick i Finspong-konglomeratet) (inb)

Svenskt Stål före de stora götstålsprocessernas införande – historiska anteckningar av Carl Sahlin

Två Brukspatroner Ekman och Cellulosatekniken, Industrihistorisk Skriftserie: Svenska Cellulosa o Trämasseföreningarna nr 3:

Seklernas Finspång (hft)  2 olika skrifter (tunna) av Arne Malmberg

The Trading Companies in Gothenburg: History and present competitiveness.
Uppsats vid Göteborgs Handelshögskola 1994 av Johanna Pettersson

British contributions to Sweden´s industrial development, utg av General Export Association of Sweden, av Emil Sahlin

Hedvig Ekman minnesruna skriven av Ernst G Ekman C:3:2:3,
ur Larssonska släktföreningens skrift (hft)

Gust. Ekman minnesruna (särtryck)

Gustaf Ekman och Järnhanteringen (hft) av Gust. Ekman vid föredrag för Ekmanska Släktföreningen i Göteborg 1942

Joen Larsson Ekman 1599 – 1674 (hft) av Wilhelm Ekman vid föredrag för Ekmanska Släktföreningen 1939

Gustaf Ekman – Svenska järnets nydanare för 100 år sedan av Gust. Ekman 1944; Jernkontorets Historiska Skriftserie nr XII

Järnavsättning och Bruksfinansiering 1800-1860 av Rolf Adamson, Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs Universitet, 1966

De svenska järnbrukens storleksutveckling och avsättningsinriktning 1796-1860 av Rolf Adamson, Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs Universitet, 1963

Den svenska järnhanteringens finansieringsförhållanden – förlagsinteckningar 1800-1884 av Rolf Adamson, Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs Universitet, 1963

Ur Storforsverkens Historia – anteckningar av Gust. Ekman (inb)

Bruket vid Barken – Smedjebackens Valsverk under 100 år av Axel Gjöres (inb)

Uddeholm 1668-1968, jubileumsskrift (hft) av Nils Kjellström, förord av Wilhelm Ekman

Ekman & Co 1802 -1952,  A Gothenburg House of Merchants av J M Fahlström, jubileumsskrift (inb)

Ekman familjen, särtryck ur Svenskt Biografiskt Lexikon Band XIII, häfte 61, 1949 (hft)

Ur Morgårdshammars Krönika av Karl-Erik Forslund 1931, särtryck till 75-årsjubileet 1935.

Morgårdshammar 1856-1956, jubileumsskrift till 100-årsdagen (inb)

Morgårdshammar Årsredovisning 1974.

Gjutjärnets Tidsålder – Svensk järngjutning fram till 1800-talets mitt av Martin Fritz, utgiven av Gjuterihistoriska Sällskapet  (inb)

Chalmerska Huset i Göteborg av Göran Axel-Nilsson (inb)

Royal Bachelor´s Club 1769-1969, jubileumsskrift (inb)

Östanå Bruks Historia – några anteckningar samlade av Johan Ekman (inb)

Svenskt Järn och Stål 1800-1914 av Artur Attman, förord av Wilhelm Ekman (inb)

Släkten Ekman – Handelshuset Ekman & Co´s föregångare av Arne Munthe (inb)

Kvarteret Kommerserådet i Göteborg – dess historia fram till våra dagar av Maja Kjellin 1965, gåva av Skandinaviska Enskilda Banken (inb)

Skandinaviska Banken 1864-1914 av Ernst Söderlund (inb)

Skandinaviska Banken 1914-1939 av Ernst Söderlund (inb)

Sockerbruket vid Klippan 1808-1958 – till minne av de Lorentska Fabrikerna och D. Carnegie och deras arvtagare av Håkan Ekman och Artur Attman 1958; gåva från släkten Ekman (inb)

Villagatan 6 – ett Stockholmskvarter med anor av Klas Schönning 2012, gåva från Axel Johnsson-koncernen (praktverk)

Ekman & Co 200 Years, jubileumsskrift till 200-årsjubileet 2002 av Ruth Andersson (inb)

Den Osynliga Länken – om Handelshusen i Göteborg under 1900-talet av Jan Kuuse 1999 (inb)

EKMAN – Ett Handelshus 1802-1996 av Jan Kuuse 1996 (inb)

Shanghai – Svenskarnas Liv & Öden 1847-2012 av Bengt Johansson 2013 (inb)

Bland Direktörer och Sjömän i det Gamla Shanghai av Bengt Johansson, supplement till föregående (hft)

Omvälvningarnas Tid – Handelshuset Ekman i Göteborg på en europeisk kreditmarknad 1790-1820 doktoranduppsats av Magnus Andersson 2011, Preindustrial Research Group nr 4 i serien En Tidig Europamarknad (inb)

Oscar Ekman – minnesbok av Louise Falkenberg och Oskar Malmström 1922, begränsad till 75 numr ex (inb)

Sockerbolaget Cardo 1907-1982 av Jan Kuuse till 75-årsjubileet (inb)

Svenska Förmögenheter av Göran Hägg 2013 (börjar med Carnegie m fl i Göteborg) (inb)

Preindustrial Commercial History – Flows and Contacts between Cities in Scandinavia and North Western Europe av Markus Denzel och Christina Dalhede 2014, Preindustrial Research Group nr 6 i serien En Tidig Europamarknad (inb)

Johan August Wahlberg – Naturforskare, Samlare, Elefantjägare av Peter Johansson

Ägande och Industriell Omvandling av Jan Gleete 1987 utgiven av SNS

Årnäs Bruk 1802-1960 av Torbjörn Fogelberg

Carnegie & Co 1803-1953 av Artur Attman (jubileumsbok) (inb)

Carnegie - De Första Två Seklen av Carl Uggla m fl 2003 (inb)

Bank och Industriellt Genombrott – Stockholms Enskilda Bank kring Sekelskiftet 1900, del I och II av Olle Gasslander 1956.

När Järnet Bröt Bygd – En krönika om liv och arbete i Lesjöfors under 300 år av Gerard de Geer 1975 (inb)

Bergslagsrapsodi av Gerard de Geer 1953 (inb)

Genombrottstider i Bergslagen av Gerard de Geer 1951 (inb)

Sveriges Naturrikedomar av Gerard de Geer 1950 (inb)

Göteborg Förr och Nu – avsnitt om Göteborgs Äldre Bankhistoria – Diskonternas verksamhet 1783-1818 av Bertil Andersson,  samt Kreditinstituten i Göteborg 1820-1875 av Ingemar Nygren, utgiven i Göteborgs Hembygdsförbunds Skriftserie nr XVIII 1982.

Wilhelm Ekman C:3:4 som Bergshistoriker av S Fornander, Det svenska stålets världsrykte av Wilhelm Ekman. Som Metallurg i Forbacka 1937-1943 av Wilhelm Ekman - avsnitt i

Med Hammare och Fackla (S:te Örjens Gille) 1992 no XXXII

Lancashiresmide och Omvandling av Göran Rydén – avsnitt i Med Hammare och Fackla (S:te Örjens Gille) 1998 no XXXV

Lancashiresystemet av Nils G Ekman C:3:4:1:1 - avsnitt i Med Hammare och Fackla (S:te Örjens Gille) 2002 no XXXVII

Översiktlig Inventering av tunga produktionsutrustningar vid de svenska järnbruken, bl a en hel del om Lancashiresmide av Björn Björck – avsnitt i Med Hammare och Fackla (S:te Örjens Gille) 2004 no XXXVIII

Göteborgs Historia från 1619-1995 i tre band skrivna av Bertil Andrsson, Martin Fritz och Kent Olsson (inb)

Göteborgsdonatorerna Anna och Henrik Ahrenberg – främjare av vetenskap, kultur och social välfärd - av Martin Fritz 2007 (Ahrenberg arbetade och var delägare i Ekman & Co).

SEB 150 År av Förändring – Jubileumsbok 2006 – av Petter Ksrlsson

Vin Kvinnor Kapital, 1600 tals handel med kapital, av Christina Dalhede

Peter III Ekman - En Handelsman i Tiden av Magnus Andersson – avsnitt i Göteborg Förr och Nu. Göteborgs Hembyggdsförbunds skriftserie XXXV 2014.

Det Svenska Näringslivets Historia 1864-1914. Av Mats Larsson m fl (1914). I den finns en del om handelshusen och en helsida ägnas åt Familjen Ekman, f ö trevligt skriven. Boken behandlar också Bergslagen och bruken, bl a Uddeholm m fl.