Morgårdshammars Mekaniska Verkstads AB

Gustaf Ekman C:3:2 VD 1900-1912 styrelseordförande 1911-1952 samt aktieägare i bolaget liksom sin bror Wilhelm Ekman C:3:4 som också var ledamot i bolaget 1929-1943. Bolaget grundades 1856.

Produktionen omfattar huvudsakligen bergverksmaskiner, valsverksanläggningar och tråddragerimaskiner, mottot var
”Tyngd och precision”.

Morgårdshammar har under årens lopp kunnat glädja sig åt ett stort förtroende fån en mycket exklusiv och solid kundkrets den skandinaviska bergshanteringen och järnhanteringen. Kravet på kvalitet är utslagsgivande för hela programmet.

MH´s valspråk "tyngd och precision"

Vid Konung Gustaf VI Adolfs eriksgata genom Dalarna 1953 besökte kungen Morgårdshammar. Här samtalar han med Morgårdshammars VD Per Ekman C:3:2:1, Per Ekman blev VD 1939.

Han kom till bolaget som valsverkskonstruktör 1936.
Per G Ekmans farfarsfar var den berömde metallurgen, bruksägare Gustaf Ekman vilken bland annat införde lancashiremetoden i Sverige och konstruerade koltornsugnen, den s.k ”Ekmans vällugn”.

Morgårdshammars Mekaniska Verkstad AB.
Möter krav på stora investeringar när den europeiska verkstadsindustrin växer     sig starkare och starkare. För ett litet men ansenligt företag växer tankarna på   att sälja verksamheten.

Wilhelm Ekman C:3:4:4 på Uddeholm ansåg att det vore det bäst för alla parter.
I samma veva 1975 kommer finansmannen Anders Wall från Beijerinvest och vill köpa. Han hade ingen aning om att familjen funderade på att sälja.
Priset blev därför riktigt bra för samtliga aktieägare.

1983 köper Volvo upp Bejer Invest som därefter sålde Morgårdshammar vidare till italienska konkurrenten Danieli 1987. Som 2018 fortfarande är ägare till bolaget.

Källa: Wikipedia och Morgårdshammar Mekaniska Verkstad 1856 - 1956