1 Släkten Ekman

 

Handelshuset Ekman & Co:s föregångare

Av Arne Muntre och Wilhelm Ekman C:3:4 2. Släkten EkmanBoken beskriver en ekonomisk verksamhet i fem generationer. Från Joen Larsson till Peter III Ekman Fartyg 3 Peter III Ekmans rederiintressen var av strategisk vikt för hans handelsrörelse. Hedvig & Peter 4       Hedvig Ekman f Boëthius & Peter III Ekman     5 Släkten Ekman

Kilandas historia

TILL MEDLEMMARNA I EKMANSKA SLÄKTFÖRENINGEN! Bo Björklund har gett ut en bok på 200 A4-sidor med titeln Kilanda-Ekman, von Schéele, Klingspor. Av de cirka 200 bilderna är många från omkring sekelskiftet 1900. Flera i de 3 släkterna har bidragit med egna texter, med bilder. 1 KilandabokBoken spänner över den tid släkten Ekman ägde och två generationer von Schéele ledde verksamheten på Kilanda säteri, ca 35 km norr om Göteborg.

Peter III Ekman och hans hustru Hedig Boëthius kom till Kilanda i slutet av 1700 talet. Axel Ekman grundade släktföreningen och det var hemma hos Axel och Marianne, född Klingspor, som föreningen hade den första släktträffen 1936. På 10 sidor presenteras den fram- gångsrike godsägaren Peter Wilhelm Ekman, en i literaturen föga beskriven bror till Gustaf på Lesjöfors, Janne på Ekman & Co och Carl på Finspång. I förordet på boken står det att jag vill: 1.   visa varför inspektörer från Skogs- och lantbruksakademin hävdade att Kilanda lantbruksskola låg på utvecklingens absoluta framkant. 2.   berätta om säteriet, gårdar och torp och den förindustriella verksamheten som möjliggjordes av tillgången på vattenkraft och bränntorv i en tid när ved och virke var en bristvara. 3.   lyfta fram några personligheter i familjen Ekman, von Schéele och Klingspor. 4.   förmedla något om tidsandan och hur Kilanda upplevdes av olika människor.
En detaljerad innehållsförteckning finns på www.risveden.com Boken kostar 300 kronor, Plusgirokonto 135 74 73-6, kontohavare Bo Björklund. Boken skickas hem till dig.

Johan August Wahlbergs levnadshistoria

Som naturforskare, samlare och elefantjägare. Peter Johansson är författare till boken,

Snabb historik

Wahlbergs sista elefantJohan August var son till Anna Margaretha Ekman och grosshandlaren Nils Fredrik Wahlberg, pappan var delägare tillsammans med Gustaf-Henrik Ekman och Gustaf Prytz i det nystartade bolaget Ekman & Co. Föräldrarna dog unga och Johan togs om hand av sin morbror Gustaf-Henrik Ekman. Morbrödrerna Johan Jacob och Gustaf Henrik, samt svågerns Baltzar von Platens naturvetenskapliga intresse, fick stor betydelse för Johan August yrkesval, som vetenskapsman fick Johan August uppdrag av Kungl. Vetenskapsakademin att resa till Natal Gauteng (Transvaal) i Sydafrika. Hans arbete ledde till den ”Afrikabild” som till vissa delar funnits i Europa fram till våra dagar. Johan August har haft stor betydelse för den svenska naturvetenskapliga forskningen. Johan blev ihjältrampad, under en dramatisk elefantjakt 1856, när han dödade sin 401:a elefant. Skelett av elefanter etc. finns på riksmuseet i Stockholm. Johan August Wahlberg, född 9 oktober 1810 på herrgården Lagklarebäck nära Göteborg, död 6 mars 1856, var en svensk naturforskare och afrikaresenär, bror till Peter Fredrik Wahlberg, Wahlberg blev student i Upsala 1829, studerade en tid Kemi på Apoteket Nordstjärnan i Stockholm varefter han genomgick Skogsinstitutet och Degerbergs lantbruksinstitut samt antogs som lärare vid det förra och utnämndes 1836 till ingenjör vid Generallantmäterikontoret, sedan han där avlagt examen 1837. Då vid Letterstedts besök i Sverige 1837, fråga väcktes att för Naturhistoriska riksmuseet samlingar utsända en naturforskare till Sydafrika, erbjöd sig Wahlberg att åta sig detta uppdrag samt avreste med ett litet understöd av Vetenskapsakademin 1838 till Kapstaden. Under det första året (1839) uppehöll han sig huvudsakligen inom kolonin samt gjorde där betydliga samlingar av djur, växter och mineral (533 däggdjur, 2 527 fåglar, 480 amfibier, 5 000 insektsarter m.m.), vilka hemkom 1840. Sedan hans reskassa blivit förstärkt med en större summa av museets dåvarande inspektor, beslöt Wahlberg att tränga längre in i kontinenten. Från Natal, vars fauna och flora han studerade sommaren 1841, gjorde han två färder inåt landet (nuvarande Leshoto, Oranjefristaten och Transvaal) till övre Limpopo. Resan finansierades genom elefantjakt och elfenbensförsäljning. Wahlberg sköt 403 elefanter. A. Wahlbers elefant kopia Han lämnade Stockholm hösten 1853, anlände till Kapstaden vid jultiden, och ankom till Walvis Bay i april 1854. Därifrån framträngde han till den genom Charles Andersons resa bekanta Ngamisjön, från vilken han gjorde en flera hundra engelska mil lång färd norrut. Efter återkomsten beredde han sig till sin sista stora resa åt nordost, på vilken han under en elefantjakt tillsatte livet. Innan ännu hans död var känd i hemlandet, invaldes han 8 oktober 1856 till ledamot nummer 527 av Vetenskapsakademien, och är således dess enda ledamot som invalts efter sin död. Vetenskapsakademiens museum fick även de under hans sista resa samlade naturalstren. Det mål han hade i sikte, åstadkommandet av ett sydafrikanskt museum, som skulle överträffa alla andra, förverkligades ej, men han lämnade mycket betydelsefulla bidrag därtill. Källa: Wikipedia Wahlberg visade att själv ha ett visst sinne för affärer, talanger som kom till sitt fulla uttryck under nästa resa, några år senare. Den expeditionen, 1853- 1856, genom nuvarande Namibia till Okavangodeltat och sjön Ngami, är den som fängslar mest, kanske för att han då, mot slutet, uppvisar drag som är både tragiska och allmänmänskliga. Storviltjakten tar över. Under en enda förmiddag dräper han tre elefanter vilkas betar inbringar motsvarande två svenska årslöner. Han laddar om och drar vidare, i febrig upphetsning, alltmedan oxarna dör och tjänarna rymmer. Wahlberg 2(Den jaktintresserade läsaren kan upplysas om att bössan han bär på har en kaliber som en mindre kanon - en kula kan väga
 över 90 gram!).
 Enligt legenden blev Johan Wahlberg stilfullt ihjälstampad av en tvärförbannad elefant, modell större, fast ingen vet säkert. Minst sagt mystiska omständigheter kringgärdar dödsfallet. Wahlberg må ha varit en galenpanna men lika fullt, eller kanske just därför, en av Sveriges genom tiderna främsta naturaliesamlare. Peter Johansson, till vardags museichef i Vänersborg, reser i expeditionernas hjulspår, bokstavligen, och ger med utgångspunkt från Wahlbergs brev och dagböcker en levande bild av de strapatser som snart nog skulle bli legendariska. Källa: SVD Bilden med den anfallande elefanten är hämtad ur flygtidningen Upp & Ner 1980?

Ekman ett handelshus 1802 - 1996

Grundarna av EkmanGustaf Henrik Ekman son till Peter III Ekman grundade Ekman & Co 1802 med Gustaf Rudolf Prytz, kontoret på Stora Nygatan är det mittersta huset på bilden, tuschteckning i akvarell 1983. Bok & Direktörer Janne Ekman i vänstra nedre hörnet ärvde Ekman & Co från sin far Gustaf Henrik Ekman, Johan Ekman B:2:2 till höger var anställd på Ekman och en duglig person och fick i sin tur ärva bolaget från Janne som var barnlös. Carl Ekman B:2:2 överst till vänster blev VD efter sin pappa Johan. Jannes bröder Gustaf Ekman C: Lesjöfors och Carl-Edvard Ekman D: Finspång samt pappans kusin Oscar Ekman A; Carnegie: Alla hade stor glädje av handelshuset. Fartyg 3Ekman & Co såg fördelen av att även vara skeppsrederi. Till vänster Oscar 1, tremastad bark 634 bruttoton byggd 1851. Till höger den tremastade fullriggaren Gauthiod på 656 bruttoton byggd 1869, fartyget förliste 1880. I mitten, ett lastfartyg som transporterar SCA:s produkter för Ekman. På skorstenen står det Ekman. Håkan och Claes Ekman Håkan Ekman B:1:3 majoritetsägare och ordförande mellan 1936 till sin bortgång 1961, kusin till Carl Ekman  B:2:2 som var VD 1919-1955?. Claes Ekman blev VD i Ekman 1955 till 1965 då bolaget såldes. Efter att Gustaf Henrik Ekman B:1:3:3 son till Håkan sålde företaget till Säfveån 1965 utsågs Claes Ekman som ny ordförande i Ekman & Co. 1995 blev familjen åter ägare, säljare Catena. Ordförande idag är Matts Ekman C:3:2:7:2.

D. Carnegie & Co en spännande resa

1. Carnegie bok

D. Carnegies första verksamhetsår bestod i, import av lin och linblånor, samt export av salt, sill och tjära. 1807 blev järn den viktigaste handelsvaran. Carnegie var också en av de största rederierna i Göteborg mellan 1807 och 1854.   9. Klippan Sensation gjorde den 23-årige David Carnegie Jr, då han 1836 med finansiellt stöd från sin  fader och kusin W. Robertson förvärvade de Lorentska socker och porter bruken som befann sig  i ekonomiska svårigheter. Göteborgs största industriföretag.   3. D. Carnegie Redan vid unga år lärde D. Carnegie och Oscar Ekman känna varandra. Vänskapen med David Carnegie, som var av samma ålder , kom att få avgörande betydelse för Oscar Ekman. Vid Carnegies bortgång 1890 skriver Oscar, Mottog underrättelsen att min ädle, käre, trofaste 60 års vän David Carnegie d. 15/16 februari. Jag tackar gud, som skänkte mig en så dyrbar Vän i lust och nöd. Frid och välsignelse med hans minne. Efter D. Carnegies död blev Oscar Ekman den enskilt största aktieägaren i bolaget.3. Oscar och Emil 2 Efter David Carnegie och Oscar Ekmans uppgörelse på Stora Torp 1858, då Oscar Ekman fick en friare ställning inom bolaget och kunde ägna sig åt allmänna intressen, gällde det för David Carnegie att finna >> den rätte mannen>>, som kunde inträda i Oscar Ekmans (A) ställe. Efter åtskilliga diskussioner tog Emil Ekman (B) 1860 definitivt ståndpunkt, och 1861 lämnade han sin tjänst som chef för sjöförsvarets kommando expedition och inträdde som direktör i D. Carnegie & Co. Oscar & Bjärka-Säby

Då Oscar Ekman från slutet av 1850 talet fått möjlighet att vid sidan av ledningen av Carnegie bolaget få ägna sig åt allmänna värv, gjorde han sina insatser dels som finansman och dels såsom filantrop. Skandinaviska Kredit AB där han var den drivande kraften och blev dess ordförande från starten den 21/3-1864 och i de kommande 32 åren.8. Gustaf Ekman
Emil Ekman var en oumbärlig hjälp för Oscar Ekman under dennes långa vistelse i Stockholm, den som närmast hade ansvaret för bruken och affärerna var Emil. En väsentlig hjälp fick han då hans son Gustaf Ekman (B:1) 1880 inträdde som teknisk ledare för sockerbruket.

Morgårdshammars Mekaniska
Verkstads Atiebolag

Gustaf Ekman omslag

Gustaf Ekman C:3:2 började investera i Morgårdshammar
liksom sin bror Wilhelm Ekman C:3:4

Band och krossar

Produktionen omfattar huvudsakligen bergverksmaskiner, valsverksanläggningar och tråddragerimaskiner.
Kravet på kvalitet är därvid utslagsgivande för hela programmet.
MH´s valspråk "tyngd och precision"

 

Kungen och Per Ekman 3

Vid Konung Gustaf VI Adolfs
eriksgata genom Dalarna 1953
passerade han Morgårdshammar.
Här samtalar han med
Morgårdshammars VD Per Ekman C:3:2:1,
Per Ekman blev VD 1939, innan
dess var han valsverkskonstruktör.

 

 

 

Storkugghjul 4

 

 

Styrelsemöte verkstad

Styrelsemöte i Morgårdshammars Mekaniska Verkstad AB

Morgårdshammar möter krav på stora investeringar när den europeiska verkstadsindustrin växer sig starkare och starkare.
För ett litet men ansenligt företag växer tankarna på att sälja verksamheten. Wilhelm Ekman C:3:4:4
på Uddeholm anser att det är det bästa för alla parter. I samma veva 1975 kommer finansmannen Anders Wall från
Beijerinvest och vill köpa. Han hade ingen aning om att familjen funderade på att sälja. Priset blev därför bra. 1983 köper Volvo upp
Bejer Invest som sålde bolaget vidare till italienska konkurrenten Danieli 1987.

Dynastins kvinnor, (Företagarfamiljen Ekman under tidigt 1900 tal.
En bok om Johan B:2 Ekmans dotter Agnes och hennes flitigt antecknande i sin dagbok. Här beskrivs kvinnans viktiga roll i familjen och i företagsbyggande uppgifter.
Förlag Nordic Academic Press, författare Therese Nordlund Edvinsson,
Adlibris säljer boken.

Omslag Agnes Ekman 1909, 21 år gammal, bild från Agnes & Johannes Hellners familjearkiv