Medlemskap

Styrelsen | Stadgar | Dagordning | Bokslut | Revisionsberättelse | Protokoll | Medlemskap

MEDLEMSKAP I EKMANSKA SLÄKTFÖRENINGEN

Förslag till Föreningens stämma den 15 augusti 2009.
Samt beslut vid Föreningens stämma den 15 augusti 2009

Vid Föreningens möte på Högbo Bruk den 12 augusti 2006 diskuterades frågan om utökat medlemskap. Styrelsen gavs i uppdrag att utarbeta förslag och presentera detta vid Stämma 2009.

Styrelsens förslag är att stadgarna inte ändras, dvs. rätt till medlemskap har den som äger rätt att bära namnet Ekman eller som är barn till person som har eller har haft sådan rätt. Detta innebär att man är medlem om mamma är född Ekman men kommande generationer faller ut ur föreningen.

Dock föreslår styrelsen att dessa – som ej är medlemmar – registreras i Föreningen som Anslutna, förutsatt att de uttrycker en önskan om detta.

Beslut vid föreningens stämma den 19 augusti 2009.

Beslutades beträffande medlemskap i Släktföreningen att godkänna att Sambo jämställes med make/maka om de får barn tillsammans eller efter det att samboendet anmälts till Föreningen. Genom denna bekräftelse av 2006 års beslut sker en komplettering till Släktföreningens stadgar 2:2.

Godkändes styrelsens förslag att utvidga Släktföreningen genom att registrera de personer som Anslutna, som inte kan bli medlemmar då de, enligt stadgarna, befinner sig en generation för långt bort från medlemskap. På så vis Anslutna släktingar kommer att tilldelas en genealogisk kod i matrikeln, inbjudas till möten och erhålla samma information som medlemmar. En förutsättning är att dessa släktingar uttrycker en önskan att bli Anslutna.

Styrelsen