Information om nästa släktträff >>

Välkommen!

Släkten Ekmans Historia

Vår släkt härstammar från Joen Larsson och Anna Bratt i 1600-talets Värmland. Joen Larsson (1599-1674) var kronofogde i Värmland och enligt samtida källor “öfver alla fougdar berömdh för ricktighet”. Joen och Anna gifte sig omkring 1628. Deras barn tog sig namnet Ekman 1666, sannolikt efter familjens fiskeläge Ekudden på Arnön i Vänern. Ett av barnen var Daniel Joensson Ekman (1632-1695), handlande i Vänersborg, gift 1662 med Elisabeth Marcus. Med deras söner Peter och Anders delade sig släkten i två grenar, kallade den äldre respektive yngre grenen. Släktföreningen omfattar den äldre grenen. Den utgår alltså från Peter Ekman (1663-1716). Även han handlande i Vänersborg, gift 1695 med Regina Lind. De fick sonen Peter (II) Ekman (1704-1783), handlande i Göteborg, gift 1736 med Johanna von Minden. Med deras son Peter (III) Ekman och hans maka Hedvig Boethius börjar släktföreningen sin genealogiska räkning.
Deras barnbarn bildar utgångspunkten för de fyra släktgrenarna A, B, C, och D.
A. Johan Oscar Ekman
B. Jacob Emil Ekman
C. Gustaf Ekman
D. Carl Edward Ekman

Klicka på ett porträtt och läs om vederbörande och  hans liv.

Logga in

Användarnamn (din e-postadress)
Lösenord

Jag har glömt mitt lösenord
Jag har ingen e-postadress